תקנון יגל Living Well!

 

ניסנו לנסח תקנון קצר ועניני. אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באחת משיטות המכירה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

"אתר" הכוונה לחנות בחברה באתר האינטרנט.

 

 

כללי:

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

''פעולה באתר'': כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה הזמינות באתר

האתר שומר על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

המוצרים המוצגים באתר:

באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: ''המוצרים'') מאת מיטב היצרנים והיבואנים

החברה אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי היבואנים 

במידה וקיימת הפניה לאתר אחר, אין אנו אחראים לתוכן של אותו אתר

היבואנים המציעים את מוצריהם למכירה באתר עושים כל שביכולתם להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, אנו שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הזמנתך וזיכוי כרטיס האשראי שלך במידה וחויב.

רישום באתר

באתר ניתן להתחבר דרך חשבון  Gmail , Google, FaceBook, Linkdin

ניתן לפתוח כרטיס לקוח גם על ידי מלוי טופס רישום רגיל

לחברה ו/או לנציגיה שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/זכייתך/רכישתך במכירה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או שאינם מדויקים.

כל המוצרים מיועדים לשימוש ביתי (בתוך הבית ולא מחוצה לא.  כן, גם לא תחת פרגולה)  אלא אם כן מצוין אחרת. בשימוש 

מתנות

אתר המכירות מציע מעת לעת מבצעי קנה קבל בהם מוצעים מתנות המצורפות לקניה

מתנות הנ"ל נשלחות ללקוחות אשר רכשו במחיר מלא בלבד

משלוח המתנות יבוצע בדואר רשום לבית הלקוח \ לכתובת נבחרת של המזמין

משלוח המתנה כרוך בתשלום 25 ₪ דמי משלוח וטיפול

הנחה על מוצר מבטלת זכאות לשי

 

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. בד״כ 7 ימי עבודה.

זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהיינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת , ערבי חג וימי חג

משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים 

איזור חלוקה: לאתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו להוביל מוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה , ניצן לקבוע כתובת חלופית לאספקה

האתר ו/או מי מטעו לא ישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב).

בעת תיאום האספקה, רשאי המוכר לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה. 

במקרה של איסוף עצמי - הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.

באתר נמכרים אלפים פריטים- יתכן שפריטים אשר מופיעים באתר לא קיימים במלאי היבואן. במקרה זה רשאי האתר להציע ולספק פריט דומה לאחר אישור הלקוח או לבטל ההזמנה ללא חיוב דמי ביטול.

 

תשלום 

המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

דמי ביטול סך 5% מעלות ההצעה/רכישה בפועל או 100 ש''ח - הנמוך מביניהם.

 ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח

ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה בהודעה בכתב למייל service@ygl.co.il 

דמי משלוח והתקנה לא יחזורו

 

אבטחה, סודיות ופרטיות

כל הרכישות מתבצעות באופן מאובטח בתקן pci  המתקדם בעולם, פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידי הלקוח ישירות בדף PCI  , ולעולם אינם מגיעים לשרתי האתר

החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו 

לעולם לא נעביר פרטים אישיים לאף גורם זר אחר זולת לאתר וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר

החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכ

החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והאתר.

אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.


אחריות

מוצרים ביבוא שלנו חלה אחריות חברת יגל Living Well!

מוצרים שאינם ביבוא שלנו על כן איננו נושאים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

 • המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות האתר, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב
 • החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים
 • החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן
 • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
 • האחריות לכל המוצרים מסופקת ע"י היבואן בישראל. בכל בעיה יש לפנות ליבואן באופן ישיר עפ"י פרטי היבואן המופיעים בתעודת האחריות המצורפת \אשר יועברו על ידינו ללקוח עפ"י בקשתו 

 

אחריות החברה במקרה של אי אספקת מוצר

מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו יבטל לקוח עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד), מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי ברירת החברה. 

החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.

דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. 

בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 

ביטולים

זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

 • לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
 • לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
 • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
 • טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
 • מוצר שהורכב ופורק
 • במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם - תתבקש להחזירו למחסן היבואן.

ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר יצא מהחנות לחברת השילוח\דואר.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך.

מח' שירות הלקוחות תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח מול האתר למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בהחזרת המוצר.


ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 • אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
 • במידה ותחול טעות בתום לב בהצגת מחיר, הדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבוע מיום האספקה

כל סכסוך , אכיפה או התדיינות בנושא התקנון, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
במידת הצורך, ידונו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.